Menü
Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

„Szentnek kell tartanunk a gyermekek érintetlen lelkét, Amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. Ha rosszat ültetünk bele, megmételyezzük egész életére… S ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik…”(Brunszvik)

Bemutatkozás

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

 

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre a

VÉPI VADVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODÁBAN AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2021. május 4-5 napjáig tart.

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a

nevelési év kezdő napjától /szeptember 1. / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson

vesz részt.

Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31.napjáig betölti a

harmadik életévét.

Az óvodai felvételről hozott döntést 2021. május 30. napjáig az óvoda írásban közli a

szülővel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A „Jelentkezési lap” átvehető az óvodában, illetve letölthető a www.vepiovoda.hu honlapról.

A szülő a jelentkezési lapot elektronikusan – nagyon kivételes esetben személyesen –

nyújthatja be az óvodába 2021. május 4. napjától 2021. május 5. napjáig.

Az óvodai beiratkozásról bővebb információ a www.vepiovoda.hu weboldalon található.

Tovább

Legfrissebb hírek

Legfrissebb képek