Menü

Csoportok

Búzavirág csoport

A csoport dolgozói:
- Kozma Attiláné
- Horváth Katalin Brigitta
- Kopácsi Flóra
Búzavirág csoport

 

Pedagógiai hitvallás

 

Minden gyermek más-és más egyéniség. Más ütemben fejlődnek ,más feltételeket kell biztosítani számukra .Más módszereket kell alkalmazni minden gyermeknél .

Ehhez nagyon fontos a nyugodt, szeretetteljes környezet megteremtése,a sokoldalú harmonikus fejlődés elősegítése . A csoporton belül lényeges momentum a derűs ,családias légkör biztosítása. Igyekszem folytatni a család nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíteni azt ..Nevelő munkámnak át kell fognia a gyermeki személyiség egészét . Biztosítani kell minden gyermek számára a megfelelő .testi ,szellemi ,értelmi ,biológiai és közösségi fejlődést. Fontos és lényeges ,hogy a gyermekek minél több élményhez tapasztalathoz jussanak .Hatékonyan érdekes eszközökkel hozzájutni megfelelő ismeretekhez,

érdeklődjenek pozitívan a természet , állatvilág , az emberi és tárgyi értékeik iránt .Ez az óvoda nevelés célja is egyben .A környez megszerettetése közben bővüljenek ismereteik a mennyiségi ,nagyságbeli ,téri és síkbeli területeken .

 

A családias légkör megteremtésének elsőrendű célja ,hogy kapcsolatainak alakulását

a gyermek -gyermek ,gyermek -felnőtt pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása , az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása lényeges momentum a gyermeknevelésben .

 

Célom, célunk :Még a tanulási zavar megelőzése a gyerekek testi ,kognitív és viselkedési funkcióinak fejlesztése játékos módon .

 

 

A mese az ábécés könyv,amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni .

/ Brunó Bettlheim/