Menü

Csoportok

Pipitér csoport

A csoport dolgozói:
- Márton Piroska
- Reiber Nikoletta
- Kovácsné Kolocz Judit
Pipitér csoport

 

A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit.”

Amikor a szülő óvodába adja a gyermekét, jogos elvárásai közé tartozik, hogy a gyermeke testileg – lelkileg egészséges irányban fejlődjék, személyisége sokrétűen, harmonikusan alakuljon. Fontosnak tekinti az óvoda iskola-előkészítő feladatát, hiszen magasat, nagyot építeni is csak stabil, masszív alapokra lehet. Ezen elvárásoknak próbálunk a legjobb tudásunk szerint megfelelni.

Az iskolára felkészítés fontossága okán figyelmet fordítunk azon készségek, képességek fejlesztésére, melyek nélkülözhetetlenek a gyermekek előmenetelében. A differenciálás, az egyéni bánásmód elveinek alkalmazásával fejlesztjük a gyermekeket. A leggyakoribb fejlesztendő részképességek, a térbeli tájékozódás bizonytalansága, a figyelemkoncentráltság gyengesége, illetve a finommotorika hiányosságai. A társas együttélés szabályainak gyakorlása során, igyekszünk, olyan erkölcsi értékeket nyújtani, mint a türelem, az egymásra figyelés, a megbocsájtás, bocsánat kérés, elfogadás, segítségnyújtás, melyek birtokában szociális érzékenységük, empátiájuk is kialakul, erősödik. Dicsérettel, odafigyeléssel igyekszünk a bátortalanabbak önbizalmát erősíteni.

Napjainkat a játékosság, az élményszerűség hatja át, humorral, zenével ötvözve. A mindennapok során igyekszünk minden megtenni, hogy a gyermekek biztonságban, és jól érezzék magukat, és az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzenek vissza az itt eltöltött évekre.