Menü

Csoportok

Pipitér csoport

A csoport pedagógusai:
- Forstóberné Pogácsás Anikó
- Győre - Takács Klaudia
A csoport dajkája:
- Kovácsné Kolocz Judit
Pipitér csoport

Egy kedves virág, melyre, ha ránézünk, mosolyt csal arcunkra: a Pipitér. Ezen indíttatásból választottuk mi is e nevet. Nálunk, a jókedv, a vidámság átszővi a mindennapokat.
Napjainkat a játékosság, az élményszerűség hatja át, humorral, zenével ötvözve. A mindennapok során igyekszünk minden megtenni, hogy a gyermekek biztonságban, és jól érezzék magukat, és az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzenek vissza az itt eltöltött évekre. 

Az iskolára felkészítés fontossága okán figyelmet fordítunk azon készségek, képességek fejlesztésére, melyek nélkülözhetetlenek a gyermekek előmenetelében. A differenciálás, az egyéni bánásmód elveinek alkalmazásával fejlesztjük a gyermekeket. A leggyakoribb fejlesztendő részképességek, a térbeli tájékozódás bizonytalansága, a figyelemkoncentráltság gyengesége, illetve a finommotorika hiányosságai. A társas együttélés szabályainak gyakorlása során, igyekszünk, olyan erkölcsi értékeket nyújtani, mint a türelem, az egymásra figyelés, a megbocsájtás, bocsánat kérés, elfogadás, segítségnyújtás, melyek birtokában szociális érzékenységük, empátiájuk is kialakul, erősödik. Dicsérettel, odafigyeléssel igyekszünk a bátortalanabbak önbizalmát erősíteni.