Menü

Csoportok

Rezeda csoport

A csoport pedagógusai:
- Rozmánné Horváth Zsófia
- Elek Mónika
A csoport dajkája:
- Kopácsi Flóra
Rezeda csoport

A csoportba járó óvodások között baráti kapcsolatok kialakulása már kiscsoportos korukban elkezdődött,amelyek most a nagycsoportban még szorosabbá válnak. A gyerekek szívesen játszanak együtt ,kirekesztett gyerek nincs a csoportban. A konfliktusokat igyekszenek egymás között megoldani néha van csak szükség felnőtti beavatkozásra. Csoport rendjét,szokásait,szabályait,a tárgyak, játékok rendeltetésszerű használatát ismerik igyekeznek be is tartani. A tanulási folyamatokat a személyiségfejlesztést legtöbbször játékba ágyazottan próbáljuk megoldani. Nagycsoportosokról lévén szó a mese-vers foglalkozások kötött formában történnek. Szívesen hallgatják azokat. A közös  játékokban,éneklésben mozgásos tevékenységekben,körjátékokban mindenki aktívan részt vesz,annál is inkább,mert minden tevékenységüket igyekszünk játékos módszerekkel motiválni. A zenét szeretik,a csoportba található hangszereket szívesen kézbe veszik. A városi programokon lelkesen szerepelnek,versekkel,néptánccal színesítve .