Menü

Bemutatkozó

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde

 Óvodánk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel-című program adaptációját választotta. Nevelőtestületünk ezzel a programmal tudott a legjobban azonosulni – figyelembe véve a környezeti adottságokat, személyi, tárgyi feltételeket. Ezáltal lehetőségünk nyílik a Vépi néphagyományok megőrzésére, továbbadására már az óvodás korosztály körében is.     
A program alappillére kettős: az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotóképességének fejlesztését hangsúlyozza. Az érzelmeknek – fejlődés lélektani tanulmányaink és gyakorlati tapasztalataink alapján is megállapíthatjuk, hogy – rendkívüli jelentősége van az óvodás gyermek életében. Tudjuk, hogy ez a kor a nagyfokú emocionális ingerlékenység, érzelmi labilitás, polarizált érzelmek kora.  A gyermek érzelme differenciálódhat, érzelmi állapotának tartóssága növekedhet, a gyermek érzelmi labilitása csökkenhet, megszelídülhet végleteket mutató érzelmi reagálása, fokozódhat az érzelmek feletti uralkodás képessége, kialakulhat a gyermek gazdag érzelmi skálája, és megerősödhetnek magasabb rendű érzelmei.             
A program másik alappillére a tevékeny óvodai élet megteremtése, amelyben hangsúlyt kapnak a művészeti értékek, hogy a kreatív gondolkodási irányt megerősítsék. Az eredeti, kreatív gondolkodás megerősítése utat nyit a képzelőerő, alkotóerő kibontakoztatásához. Ehhez az alábbi kreatív gondolkodás területét bemutató elméletet (J. Geoffrey Rawlinson: A kreatív gondolkodás és az ötletbörze) éreztük találónak, amely kapcsolatot teremt a művészettel és a humorral, valamint utat nyit a tapasztalat útján szerzett gondolkodásra.

Vép várost a lakosság lélekszámának lassú növekedése jellemzi. A beiratkozó gyermekek emelkedő száma és kor szerinti megoszlásának aránytalansága miatt intézményünkben osztott és vegyes életkorú, átlag 25 fő létszámú 6 óvodai csoport működik. Az utóbbi évek reformpedagógiai törekvései, illetve az óvodai nevelés országos alapprogramja hatására ma már kizárólag a gyermek érdeklődésére és kíváncsiságára támaszkodva tervezzük meg az óvodai életet. A gyermeki tanulás saját élményű tapasztalatszerzés és mintakövetés formájában az egész nap folyamán adódó helyzetekben valósulhat meg. Az életkori sajátosságok érvényesülése érdekében nagyobb szerepet szánunk a spontán szerzett ismeretek megszerzésének. Ez természetes módon növeli a játék és a játékos tevékenységek jelentőségét. Óvodai életünk megszervezésekor legfontosabb szempont számunkra, hogy alkalmazkodjunk az óvodáskorú gyermek igényeihez, szükségleteihez. Ezért figyelünk az óvodai élet ritmusának kialakítására, a folyamatosságra, amely kiterjed az egésznapi nevelési folyamatra, továbbá figyelembe vesszük a gondozási tevékenységek kiemelt szerepét, és építünk a helyi szokásokra, igényekre. A legnagyobb hangsúlyt a játékra helyezzük, de kiemelt helyen szerepel a szabad levegőn való minél több tartózkodás, valamint a mozgás. A napirendet a folyamatosság, stabilitás és rugalmasság egyaránt jellemzi. A napirendben rendszeresen ismétlődő, ugyanabban az időben történő tevékenységek érzelmi biztonságot nyújtanak, beépülnek a gyermek személyiségébe, szokássá válnak. 

 

 A jó közérzetet megfelelő időkeretben a személyes odafigyelés, törődés, a gyermek egyéni igényeinek figyelembevétele biztosítja. Segítő, támogató jelenlétünkkel biztosítjuk az önállóságra való törekvéseket. Naponta sor kerül a lételemüket jelentő szervezett és spontán, gyermeki igényeket, ötletek felhasználó mozgásra, levegőzésre, sétára, kirándulásra. 

 

Törekszünk arra, hogy a gyermek szabad játéktevékenysége hosszantartó, zavartalan legyen. 

 

A tanulási tevékenységek megszervezésének a napirendben és heti rendben nincs előre meghatározott ideje. Az óvodapedagógus a gyermek számára differenciált, párhuzamosan végezhető tevékenységek szervezéssel biztosítja fejlődését.  Heti rendünk kialakításakor a közös helyiségek használatának rendje a csoportok egymással történő egyeztetése alapján történik. Ünnepeink, hagyományaink, rendezvényeink bensőséges hangulatát átgondolt szervezőmunkával, hozzájuk illő külsőségek megteremtésével valósítjuk meg. A nyitott óvodai ünnepeinket, rendezvényeinket gyermekek, a családok közös együttléte teszi családiassá.